BYGGMESTEREN, april 2011: – Det er riktig at myndighetene stiller krav om at bedriftene skal ha lærlinger ved offentlige anbud, men det må gjelde alle bedriftene i hele kontraktskjeden, hovedentreprenøren så vel som underentreprenørene.

Krav om lærlinger, BYGGMESTEREN, april 2011