Nyheter

Tømmerstokker

Røtter i tradisjonen | Restaurering av gamle bygg med tradisjonelle metoder

Restaurering av gamle bygg med bruk av tradisjonelle metoder lønner seg. Vi i Ansnes Entreprenør har over 35 års erfaring med restaurering av offentlige og private bygg. Med våre eksperter på lafting, bruker vi tradisjonelle metoder for å utføre kvalitetssikret restaureringsarbeid.

Restaurering av gamle hus med tradisjonelle metoder

Det er gunstig å bruke tradisjonelle metoder under restaurering av gamle hus. Med vårt eget restaureringsteam med kompetente laftere, håndterer vi alle aspekter ved lafting og restaurering uavhengig av vanskelighetsgrad. Vi i Ansnes Entreprenør er opptatt av å ta vare på tradisjoner. Dermed er det viktig for oss at vi viderefører den norske tradisjonen fra 1800-tallet, ved å bruke lafting som metode under restaurering. I nyere tid har lafting ofte kun blitt brukt til bygging av hytter. Selv om hyttebygging er noe vi har bedrevet i en årrekke, er vi opptatt av å benytte lafting til mer enn dette. Lafting utgjør en viktig komponent i restaurering av ulike typer bygg, noe som har resultert i at vi regnes som en av de beste i bransjen på dette feltet.

Tømmer

Restaurering med lafting – et bærekraftig alternativ

Det er flere fordeler med å bruke lafting i restaureringsarbeidet. Først og fremst er lafting en bærekraftig metode, ettersom materialet både er kortreist og resirkulerbart. Det er vanlig å bruke en tresort som finnes i nærheten av området der arbeidet utføres, noe som reduserer CO2 utslipp i forbindelse med transport. Bærekraft er svært viktig for oss i Ansnes Entreprenør, og som totalentreprenør gjør vi vårt ytterste for å bidra til en mer bærekraftig bransje innenfor bygg- og anlegg. Derfor er det viktig for oss å utføre lafting på en nøyaktig og bærekraftig måte. Når våre pålitelige laftere bedriver sitt arbeid, sørges det for å produsere et godt nov der stokkene er tett sammenbundet. Et nov/lafteknute i lafting, er den sammenkoblingen mellom to tømmerstokker, og kvaliteten på dette er viktig for byggets stabilitet og tetthet. For at ikke stokkene skal forskyve seg fra hverandre bruker vi døblinger mellom dem. Under opplaftingen passer vi også på å sortere stokkene for å sikre vannrette dør- og vinduskarmer, samt at vi tar hensyn til at treverket vil krympe under tørking.

Lafting krever tilstrekkelig kompetanse

I likhet med restaurering, er lafting en komplisert prosess som krever nøyaktighet. Dermed må håndverkerne inneha høy grad av faglig tyngde. Hos oss i Ansnes Entreprenør er vi et engasjert team med ulike ansatte, der alle tømrerne har nordisk fagbrev og solid norskkompetanse. Pålitelighet, engasjement og ryddighet er verdiene vi arbeider etter, noe som har gitt oss mange fornøyde kunder gjennom årene. Er du ute etter en pålitelig og kompetent entreprenør med lang fartstid i bransjen er vi det rette valget for deg. Les gjerne mer om våre prosjekter, eller kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt neste prosjekt!

 

FAQ

Hva er restaurering?

Hensikten med restaurering er å helt eller delvis tilbakeføre bygningens stand for å ivareta antikvarisk verdi. Til forskjell fra rehabilitering utføres restaurering på verneverdige bygg.

Hva er lafting?

Lafting er en tradisjonell metode som er gunstig å bruke under restaurering. Det er flere klimafordeler med lafting, deriblant kortreist materiale som kan resirkuleres.

Hvilken metode for restaurering er best?

Under restaurering kan det være hensiktsmessig å bruke den tradisjonelle metoden lafting. Hos oss i Ansnes Entreprenør har vi etablert et eget restaureringsteam, med laftere som er eksperter på området.