Nyheter

Gjør en investering for fremtiden | Bærekraftig restaurering og rehabilitering av bygg

Bevaring av eksisterende bygg i form av restaurering og rehabilitering er en bevaring av fortiden og en investering for fremtiden. De mest klimavennlige byggene er dem som ikke bygges nytt fra grunnen av, som framhevet av Norsk Byggallianse. Derfor slår vi i Ansnes Entreprenør et slag for restaurering og rehabilitering av gamle bygg. Derimot betyr ikke de to begrepene det samme, og vi vil her gå gjennom hva de to praksisene vil si. 

Restaurering og rehabilitering handler om bærekraft

Bærekraft er noe vi i Ansnes Entreprenør setter høyt. Dette har ført til at vi har blitt blant de beste i bransjen på restaurering og rehabilitering av bygg. Som totalentreprenør har vi et eget restaureringsteam, som har den nødvendige og avgjørende kompetansen for å kunne utføre selv de vanskeligste oppgavene.

Byggene som er de mest miljøvennlige er dem som ikke bygges nytt fra grunnen av. Derfor er vi opptatt av å bevare allerede eksisterende bygningsmasser og oppdatere de til nye standarder. Istedenfor å rive ned gamle hus for å bygge nytt, er vårt råd å sette i gang med bevaringsprosesser. Prosessene er ikke kun gunstig for miljøet, men også økonomisk klokt ettersom bygningen kan øke i verdi uten at man har brukt unødvendig mye penger på å bygge helt nytt-

Restaurering og rehabilitering av bygg er ikke det samme. Den største forskjellen ligger i hensikten med de to fremgangsmåtene. Restaurering av gamle bygg utføres fortrinnsvis på verneverdige bygg, der målet er å bevare byggets antikvariske verdi ved å bruke de samme opprinnelige teknikkene og materialene som når bygget først ble reist. I motsetning til restaurering, handler rehabilitering først og fremst om å sikre at et bygg møter myndighetenes nye krav til bruk, og hvor man gjerne kan benytte seg av moderne materialer og teknikker. Til tross for at prosessene er betydelig ulike, handler de begge om å sette et gammelt byggverk Gjør en investering for framtiden | Bærekraftig restaurering og rehabilitering av bygg

Restaurering av gamle hus krever spesialkompetanse

Restaurering er en utfordrende prosedyre som krever spesialkompetanse, noe som kan gjøre det vanskelig å velge entreprenør. Som totalentreprenør utfører vi ulike former for restaurering av både offentlige og private eiendommer. I mer enn 35 år har vi spesialisert oss på restaurering av blant annet hus, hytter, kirker og brygger. Vi har også solid erfaring med restaurering av gamle bygningsdetaljer, som dekorasjoner og sperreføtter.

Under restaureringsarbeidet benytter vi egne laftere, som har lang erfaring med håndlaft. Sammen med vårt restaureringsteam har lafterne gjort det umulige mulig, ved å bli i stand til å håndtere de mest utfordrende oppgavene ved å benytte seg av gamle teknikker.

For å bedrive ryddig bevaringsarbeid er det essensielt å ha god innsikt i tilstandsrapporter og dokumentasjon. Vi har erfaringsgrunnlaget som er nødvendig for å utføre tilstandsvurderinger og dokumentasjon av bygg. Gjennom omfattende kursing har vi sikret oss kunnskapen som trengs for å drive restaurering etter loven.

Vi i Ansnes Entreprenør gir deg fremtidens investering

Fremtidens investering får du av oss i Ansnes Entreprenør. Gjennom historien har vi arbeidet etter prinsippene pålitelig, engasjert og ryddig, noe som har resultert i lojale og fornøyde kunder. Som totalentreprenør utfører vi mange ulike prosjekter, der bærekraftige investeringer står sentralt. Ta kontakt med oss for en positiv investering for både deg og miljøet.

FAQ

Hva er restaurering?

Restaurering av gamle bygg handler om å helt, eller delvis, gjenopprette bygningens stand for å bevare dens kulturhistoriske verdi. I motsetning til rehabilitering, utføres restaurering på vernede bygninger, og hvor kun gamle teknikker og materialer blir tatt i bruk.

Hva er rehabilitering av bygg?

Rehabilitering av bygg handler først og fremst om å gjøre bygningen i stand til å møte myndighetenes brukskrav. Rehabilitering utføres uten endring i byggets funksjonalitet.

Er byggebransjen bærekraftig?

Restaurering og rehabilitering av bygg er et bærekraftig alternativ. Vi i Ansnes Entreprenør utfører kvalitetssikret bevaringsarbeid på allerede eksisterende bygninger.