Nyheter

restaurering

Restaurering er så mye kulere enn å rive!

Er ikke restaurering hvor man utbedrer gamle bygg så mye kulere enn å rive?!♻️🌱 Det syntes vi i Ansnes Entreprenør!

Dette er et av mange prosjekter hvor vi bruker vår tunge kunnskap og lange erfaring til å løse flere spennende utfordringer.

I dette prosjektet er vi godt i gang med utvendig og innvendig restaureringsarbeid hvor vi blant annet har hevet eksisterende hus for utskifting av omfattende råteskader⛓🛠⚙️

Oppdragsgiver: Kulturetaten
Ferdigstillelse: Sommeren 2023