Nyheter

Restaurering av Presterud gård

Presterud gård ble oppført i 1857 og ligger i Gamle Ringeriksvei 49 på Bekkestua. Ansnes Entreprenør skal på oppdrag for Bærum Kommune tilbakeføre våningshuset innvendig til historisk dokumentert tidsperiode, samt opprette et sentrum for frivilligheten i Bærum kommune. Hagen tilhørende presterud gård er bevaringsverdig, med mange eldre trær, busker og blomster.

Byggearbeidene omfatter i hovedsak tilbakeføring og restaurering av kjellerrom, 1.etg. og 2. etg samt etablering av nytt elektrisk anlegg og V/A anlegg.

Følgende skal utføres:
• Utbedring av råteskader i laftestokker
• Tilbakeføre innvendige overflater
• Omlegging av yttertak inklusiv fjerning av takvinduer
• Etablering av nytt, skjult el-anlegg
• Etablere nødvendige VVS installasjoner for kjøkken og toalettrom
• Det skal etableres automatisk brannalarmanlegg, med overføring til brannvesen