Nyheter

Bygg som blir restaurert

Rehabilitering av åtte blokker på Høvik

Vi har nylig satt igang med arbeid på et borettslag på Høvik. Rehabiliteringen av de åtte blokkene består av; fasadeutbedring, etterisolering av loft, rørfornying og innvendlig avløp og stammer. Videre vil det bli utført stedvise utbedringer på utomhusomårde, balkonger, gesimser og tak.