Nyheter

Rammeavtale med NMBU i Ås

Vi har en rammeavtale med NMBU ut året og i den forbindelse har vi 3 hovedprosjekter.

Varmesentralen – ferdigstilt våren 2020. Omlegging av tak på 600m2. Asbestsanering.

Tårnbygningen – Ferdigstilles sep. 2020. Etablering av teknisk rom på 100m2.

Circus – Ferdigstilles des. 2020. Restaurering av bærende takkonstruksjoner, etterisolering med cellulose, male og pussarbeider på fasader, Remontering av eksisterende skifer. Ca 1100m2