Nyheter

Nominert til bygg og bevar prisen 2019

“Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bedrifter som jobber med bygningsvern. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres de som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!” (Bygg og bevar, 2019)

Vi i Ansnes Entreprenør har i flere tiår arbeidet med restaurering av vernede og fredete bygg rundt om i Norge. Gjennom dette har vi også opparbeidet oss gode forbindelser med våre kunder og er derfor svært stole av at vi nå har fått en rekke nominasjoner av både enkeltkunder men også større samarbeidspartnere i forbindelse med bygg og bevar prisen 2019. Våre team jobber alltid etter å oppgradere bygg til den ytterste kvalitet og til dagens standard, men på husets premisser i form av stil, alder, materialbruk, konstruksjon og lokal egenart. Dette gir resultater noe vi setter stor pris på.

De nominerte er klare – bygg og bevar prisen 2019