Nyheter

Rehabilitering av borettslag på Sagene

Ansnes Entrepenør er godt i gang med å skifte ut takstein, beslag og undertak på et stort borettslag. Videre skal piper rehabiliteres, i tillegg til noe vedlikehold ellers på bygget. Arbeidet skal ferdigstilles i April 2020. Vi gleder oss over nye og spennende oppdrag!