Nyheter

Heving av hus i Nygata

Ansnes Entreprenør har i samarbeid med Meinich Arkitekter fått godkjent heving av huset i Nygata.2 med 50 cm som tiltak mot springflo og hevet vannstand. Arbeidene er i full gang og er beregnet ferdigstilt sommeren 2020.