Nyheter

Gjenbruk til studieprosjekt i Filippinene

Vi har over en 10 års periode bidratt med utsyr og penger til fattige barn ipg ungdommer i filipinene. I år hadde vi utskiftning av PCer, alle disse ble sendt ned til vårt pågående skoleprosjekt.